Skip to content

Fotograf Inga Undèn

december 2, 2017

Klicka på bilderna!!

Många av oss i bygden har i unga år fått besöka Inga Undéns fotoatelje vid Sundsesplanaden i Hudiksvall. Jag har vid flera tillfällen fått frågor om Inga hade Idenorsrötter men inte funnit något sammanband. Idenors-Undénarna har sitt namnursprung från byn Ulfsta i mitten av 1800-talet.

När jag söker på Inga så hamnar jag i Östersund där hon föddes den 1 januari 1886. Hennes far Rudolf Undén blev stationsinspektor där. Han var född 1858 i Kristinehamn. MEN när jag söker på hans föräldrar ser jag att hans far Jonas Gustaf Undén var kyrkoherde i Borgvik, Värmland. Han var född 16 februari 1806 i HÄLSINGLAND!! Där har jag ännu inte hittat honom men antar att jag kommer att göra det förr eller senare. Om nu inte någon hinner före mig?

Jag hann knappt publicera så kom svaret från Elvi Sandberg i Hudiksvall!!

Ja då kan man ju gå vidare efter att ha erinrat sig att det fanns en inspektor Per Undén som ägde Håsta herrgård under första hälften av 1800-talet! Till husförhörslängderna:

Detta leder till Jan-Olov Nyströms bok ”Bland borgare, bönder och proletärer” från 2005:

Inga Undéns farfars föräldrar fanns alltså i bygden redan 1822!

Inga Undén övertog Wiklunds atelje 1911 och verkade åtminstone fram till 40-talet. Hon gick ogift bort 1956 då boende i Ljungarum. Se bif artikel om Wiklund här med Idenorsanknytning. Den fanns i Hudiksvalls stads hembygdsförenings blad Kanalen 2014.

Niklas Persson född 1873 med sina föräldrar.

Niklas med sin mor Katrina och fru Elida och barn 1912. Då hade Inga Undén övertagit ateljen året dessförinnan.

Och så en Idenorsflicka av samma Idenors-stam med rötter i bygden från Hedenhös förevigad av Inga Undén 1942! (Gun-Britt för 58 år sedan gift Aronsson).

 

 

 

Annonser

Telefoni mm.

oktober 28, 2017

Klicka på bilderna!

Det har gått mer än 120 år sedan Idenor fick sin första telefonlinje. För nästan nittio år sedan kunde man ibland höra Johansson i Nederberge svara ”Inôrs talhytt, va kvar” (lika med var god dröj). NU år 2017 kommer fiber fram till våra bostäder och våra datorer. Datorer som finns i de allra flesta hus numera.

Från Idenorsboken:

Och så NU:

Snart framme där nedanför gamla baptistbönhuset i Storbyn!!

 

Albin Åkerlunds sjömina.

maj 14, 2017

Klicka på bilderna!!

Erik Niklasson sittande på minan uppe på Skumberg! Bilden fann jag i Sören Molins fotoalbum.

Minan hamnade förmodligen uppe på berget på 30-40-talet ditfraktad av Albin Åkerlund och bonden på Ol Anners, Per Eriksson. Albin född i Solberg 1895 flyttade som 16-åring till Marstrand 1911. Han tituleras då skeppsgosse men kom med tiden att sluta som ubåtsunderofficer. Det var Albin som såg till att minan hamnade i Idenor. Många äldre Idenorsbor minns minan på berget.Den kom att bli ett utflyktsmål. Utsikten från platsen var rätt imponerande på den tiden.

Albin i unga dar.

Och en ung stilig Per.

Efter sin tid som marinofficer återvände Albin till Idenor där han köpt ”Gnarp-Nisse” Nilssons fastighet i Hamre. Då beslöt Albin och Per att ta ner minan och placera den vid Albins gård i Hamre. Där hitom bron över Delångersån står den fortfarande vid sonen Bengt Olovs nuvarande gård.

Enligt Bengt Olov Åkerlund finns det nu ”köpare” till minan! Det är inte helt omöjligt att den hamnar på Bålsön!

Om man ser noga på det gamla mörka kortet ser man två ljusa hus. Det övre gick länge under namnet ”Wasbergs”, strax hitom detta ser man Åkerlunds dåvarande gård som efter en brand ersattes med nuvarande. Dessutom kan man ana det stora bronsåldersröset uppe på berget.

Toivo Folkesten och Clas Johansson bryter arm! Ur en av Folkes skrifter.

https://idenoraronsson.wordpress.com/2012/04/17/gnarp-nisse-blev-en-idenorsprofil/

https://idenoraronsson.wordpress.com/2011/05/16/byavis-12-sunnanan/

 

Riksdagsman Per Eriksson i Vik.

april 20, 2017

Klicka på bilderna!!

Ur denna bok som jag fick av Harald Claesons son Anund har Ragnar Pousard hämtat text till nedanstående artikel 1974.

På Landsarkivet i Härnösand fann jag Per Erikssons noteringar om sitt liv. Vissa hinner med mycket under sitt leverne! På sista sidan skriver han om sin unge släkting Pehr Udén som fick överta hemmanet i Vik, men miste det efter att ha borgat för sin bror Erik  som gick i konkurs i sin affärsverksamhet. Hans sista notering är från 1891. Året därpå gick den gamle riksdagsmannen bort.

https://idenoraronsson.wordpress.com/2015/10/11/idenor-och-riksdagsman-per-eriksson-fran-vik/

https://idenoraronsson.wordpress.com/2011/05/13/byavis-9-wik/

 

Fiskaren och konstnären Johan Norling från Saltvik.

mars 9, 2017

Klicka på bilderna!!

Detta är ett tillfällighetsfynd från Hudiksvalls-tidningen söndagen den 28 april 1928. Namnet på konstnären klingade naturligtvis bekant för mig och på sidorna 32 och 33 i nedanstående skrift kan man läsa om familjen Norling vid Saltviks fyr. Det finns ett antal tavlor från Johans Norlings hand i bygden.

https://idenoraronsson.wordpress.com/2016/12/16/stugorna-fran-stolpes-kanal-via-saltvik-fram-till-lovudden-ar-2006/

 

Kronobåtsmanshustrun Greta Johansdotter Svedmans tragiska öde.

mars 5, 2017

Klicka på bilderna!!

dsc00421

https://idenoraronsson.wordpress.com/2014/02/06/protokoll-fran-brand-hos-erik-claesson-1909/

https://idenoraronsson.wordpress.com/2012/04/27/kronobatsman-i-idenor-del-3/

Jag har fortsatt att läsa de brandskadade handlingar som jag fick för tre år sedan av Håkan Persson. Det är bl.a. protokoll från kommunalstämmor under 1870, 1880 och 1890-talen. (Dessa protokoll finns tydligen inte enligt uppgift bevarade i offentliga arkiv!)

I protokoll från den 22 april 1877 ser jag uppgifter med anknytning till vårt gamla torp 100 m från min nuvarande skrivplats här i Storbyn. I §2 i nedanstående ser man att stämman redan 1877 fattade beslut om att omhänderta Gretas barn! Jag har tidigare trott att det hände vid hennes alltför tidiga bortgång 1885!

sommaren-2015-1354

sommaren-2015-1353

I protokoll från den 26 oktober 1890 dyker ännu en ”nyhet” upp. Där uppges under ”För fattigvården” en uppgift om utgifter för ”Pehr Eks barn med Greta Svedman” på 215 kr.

sommaren-2015-1355

Greta fick fem barn med sin man båtsman Svedman innan denne rymde fältet och aldrig återvände. Sedan fick hon ytterligare sex barn där det i födelseboken noterats OÄ (oäkta). MEN vad jag inte tidigare noterat var att det för dottern Carolina född 1883 finns en anteckning om fader. Se nedan.

per-persson-ek-3

per-persson-ek-4

Lilla Carolina nöddöptes men blev bara två månader gammal!

Och vem var då Pehr Ek? Jo honom har jag skrivit om tidigare innan jag visste att han förmodligen var far till flera av Gretas barn!!

per-persson-ek

https://idenoraronsson.wordpress.com/2012/03/10/kriminalhistoria-med-idenorsanknytning/

Per Persson Ek och hans Helena flyttade ett stort antal gånger mellan socknar och byar i bygden. Den 11 november 1931 kom de slutligen till Delsbo ålderdomshem, tre veckor senare den 1 december gick Per bort då 80 år gammal. Helena överlevde honom.

Ja så kan det bli!!!

Må ta med en bild på min forskarassistent!!

dsc00424

http://dellenportalen.se/mord-3/delsboligan/

Sundsvillorna

februari 13, 2017

Klicka på bilderna!!

 sommaren-2015-1296

Vid på kartan markerat kryss låg Sundsvillorna. Inget på platsen minner idag om dessa gårdar där flera av mina bekanta, några ännu levande, växt upp. Av vissa kallades platsen bara Ön eller av någon anledning Dårön! Det skulle ju vara spännande att härleda dessa namn!

I Hudiksvalls hembygdsföreningsblad Kanalen nr 3, 2004 ”gömmer” sig en berättelse om platsen skriven av sjukgymnasten, musikern och politikern Pehr Backström. Detta är ju Idenors nordligaste ”bosättning”. Med behörligt tillstånd av ansvarig utgivare Gunnar Sundblad scannar jag in Backströms trevliga historik här, där den egentligen hör hemma.

sommaren-2015-1293

sommaren-2015-1294

sommaren-2015-1295

%d bloggare gillar detta: