Skip to content

Idenors sockenstuga och Bretz/Hedström

februari 6, 2018

Klicka på bilderna!!

Eftersom jag är född i byn Hallen år 1935  inte långt från kyrkan minns jag sockenstugan men när jag söker bilder på den går jag bet!! Det finns ju ett antal flygfoton över kyrkan med omgivning MEN på alla jag sett har man lyckats undvika just sockenstugan. Jag vet heller inte när den byggdes men det må man kunna finna i gamla handlingar. Att den var gammal när den revs är ju helt klart.

Många möten har hållits här.

Här beslutar man om prästgårdens färdigställande med rödfärg och tapeter. Undertecknat av den omtalade prästen Lönner, han  med två färgade betjänter (slavar) och vars äldste son för övrigt var förste disponenten på Hamre vattensåg 1873!

Någonstans har jag en bild på Erik Claesson och några av hans landstingskollegor stående framför stugan, men var?

Här nedan ser man stugans läge vid ingången till kyrkan bakom brudparet. Brudparet som då 1935 hade Idenorsanknytning  men även var Hudiksvallskändisar!!

O ch till Medelhavet på bröllopsresa!

Med lite fantasi kan man se skorstenen på stugan här!

Annonser

Byn Vik igen!

januari 30, 2018

Klicka på bilderna!!

Ytterligare några bilder från byn Vik som Margit Olsson boende i Vik har lånat mig!

https://idenoraronsson.wordpress.com/2011/05/13/byavis-9-wik/

 

 

Elisabeth Claesson från Nybyn och Anne-Margrethe Murray.

januari 26, 2018

Klicka på bilderna!!

Stiftsadjunkten i Uppsala Bertil Murray och hans syster Margareta skriver just nu på en bok om sin farmor Anne-Margarethe och söker minnesbilder från åren 1920-1931 då deras farfar Adolf Murray var komminister i Hudiksvall/Idenor! Vid Bertils fråga erinrade jag mig bl.a. ovanstående.

Bertil och Margaretas far var den lika legendariske Carl Adolf Murray som jag blev bekant med i samband med skrivandet av boken ”Så blev vårt 1900-tal i Hudiksvall” åt Hudiksvalls Hembygdsförening  år 2000. Se nedan.

Och så en länk till familjen Claesson i Nybyn!

Elisabet, Ruben, Maria, Erik och Harald Claesson.

https://idenoraronsson.wordpress.com/2011/10/16/claessons-gard-i-nybyn-nu-borta/

 

Båtsmanstorp och människoöden i Idenor

januari 21, 2018

Klicka på bilderna!!

Det finns ett antal sidor om kronobåtsmän i Idenor i denna site, (sök på ”båtsmän”) men bif. från 2004 har jag nog missat att lägga in. Alla har ju inte boken Hälsingerunor!

Rundtur i Idenor

januari 18, 2018

Klicka på bilderna!!

Med misstänkt köpt recension!!!

 

Fotograf Inga Undèn

december 2, 2017

Klicka på bilderna!!

Många av oss i bygden har i unga år fått besöka Inga Undéns fotoatelje vid Sundsesplanaden i Hudiksvall. Jag har vid flera tillfällen fått frågor om Inga hade Idenorsrötter men inte funnit något sammanband. Idenors-Undénarna har sitt namnursprung från byn Ulfsta i mitten av 1800-talet.

När jag söker på Inga så hamnar jag i Östersund där hon föddes den 1 januari 1886. Hennes far Rudolf Undén blev stationsinspektor där. Han var född 1858 i Kristinehamn. MEN när jag söker på hans föräldrar ser jag att hans far Jonas Gustaf Undén var kyrkoherde i Borgvik, Värmland. Han var född 16 februari 1806 i HÄLSINGLAND!! Där har jag ännu inte hittat honom men antar att jag kommer att göra det förr eller senare. Om nu inte någon hinner före mig?

Jag hann knappt publicera så kom svaret från Elvi Sandberg i Hudiksvall!!

Ja då kan man ju gå vidare efter att ha erinrat sig att det fanns en inspektor Per Undén som ägde Håsta herrgård under första hälften av 1800-talet! Till husförhörslängderna:

Detta leder till Jan-Olov Nyströms bok ”Bland borgare, bönder och proletärer” från 2005:

Inga Undéns farfars föräldrar fanns alltså i bygden redan 1822!

Inga Undén övertog Wiklunds atelje 1911 och verkade åtminstone fram till 40-talet. Hon gick ogift bort 1956 då boende i Ljungarum. Se bif artikel om Wiklund här med Idenorsanknytning. Den fanns i Hudiksvalls stads hembygdsförenings blad Kanalen 2014.

Niklas Persson född 1873 med sina föräldrar.

Niklas med sin mor Katrina och fru Elida och barn 1912. Då hade Inga Undén övertagit ateljen året dessförinnan.

Och så en Idenorsflicka av samma Idenors-stam med rötter i bygden från Hedenhös förevigad av Inga Undén 1942! (Gun-Britt för 58 år sedan gift Aronsson).

 

 

 

Telefoni mm.

oktober 28, 2017

Klicka på bilderna!

Det har gått mer än 120 år sedan Idenor fick sin första telefonlinje. För nästan nittio år sedan kunde man ibland höra Johansson i Nederberge svara ”Inôrs talhytt, va kvar” (lika med var god dröj). NU år 2017 kommer fiber fram till våra bostäder och våra datorer. Datorer som finns i de allra flesta hus numera.

Från Idenorsboken:

Och så NU:

Snart framme där nedanför gamla baptistbönhuset i Storbyn!!

 

%d bloggare gillar detta: