Skip to content

Mickel Bodell flyttar sitt hemman till Hamreänget på 1880-talet.

augusti 30, 2012

Klicka på bilderna!!

Vid laga skiftet fick vissa bönder i ”trånga” byar flytta ut till en ny boplats. Detta hände i flera byar i socknen. Här ett exempel på flyttning som accepterades av bonden ifråga.

Pennan visar var Bodells hemman låg i Hamre. Till vänster om detta ligger ”Ol Anners” (Svedmans).

Ur Laga skifteshandlingarna.

Ägarlängd på detta hemman. I vanlig ordning UPA på dessa obearbetade kladdar!!

Mickel Bodell dog 1911 och hans fru Cecilia 1910. Om detta kort togs före eller efter deras bortgång vet jag inte. Efter ytterligare en generation av Bodell kom Hasselafödde Karl Friberg (1900-1959) med sin familj, bestående av många flickor! 

 Nu bebos gården sedan många år av Henrikssons. Detta kort tog jag idag 2012-08-30. En synnerligen välbevarad gård!!

Skylt vid postlådan vid Fågelviksvägen.

Och där till höger om gården går nu Henrikssons gutefår och betar!!

Annonser
15 kommentarer leave one →
 1. Fågelvik. permalink
  september 13, 2012 10:48 e m

  Hej Yngve !

  Men e.u. : Svenska gods och gårdar,ägde Jon Erik Bodells (1858-1928) sterbhus
  ”Nederberge , Bodells ” ca 84 ha. Är det samma gård ? (Fotografiet ser lika ut, ett vinkelhus.)

 2. Fågelvik. permalink
  september 15, 2012 9:26 e m

  Stämmer Yngve, jag ser det vid närmare granskning. Mickel Bodells har en lägre byggnad i själva ”vinkeln”, som inte Jon Erik har. Följdfrågan blir givet : vem var då Jon Eriks ? Kan vara bra att reda ut väl, med så identiska boställen & efternamn ? (Såg inget om J.E.B, i din släkttavla, ovan… (Om du inte tycker, att den som inte kan skilja på Hamre och Neder-berge, är helt körd…men tyvärr, jag ”kanslar inga polare från förorterna ” – till Saltvik….)

  Sen undrar jag, (om du vet ? ) : En historiker skrev att storskiftet, (tänk vad lite vi vet om denna oerhörda mega-reform) i södra Sverige, underlättades av att ”storbönderna” flytt-ade ut på de eventuella torpägor, som var uppodlade, (som vräktes) som ju ofta låg på avstånd från gårdarna, och på det sättet, fick man fart på utflyttningen. Detta var vanligare än att flytta till ” Amerikat”, säjs det, vid avtorpningen, av Sverige. Hur såg det ut på Ide-norslandet, därvidlag, kan man fråga, och även med backstugorna. Fanns det mycket av småtorp/backstugor Eller tog de arbete på såg/arna?
  Mvh.

 3. september 16, 2012 5:30 e m

  De var inte släkt efter vad jag kan minnas, Jon Erik kom från norra Iggesund och Mickel från Enånger. De tog sig ju olika namn hejvilt på den tiden!

  Kan inte erinra mig något utflyttat hemman som inkräktade på utanvidsgårdarna under laga skiftet. Däremot sas det att de mer besuttna bönderna förhandlade sig till bättre mark och att ”stitta still” på den gamla platsen. Hur det var under storskiftet har jag inte tänkt på. Skulle titta in på kartorna på Lantmäteristyrelsen nyss men siten var stängd under helgen stod det!

  Yngve

 4. Fågelvik. permalink
  september 18, 2012 9:11 e m

  ” Det fanns som mest 100.000 torp, ca 1860. Snabb tillbakagång, och 1943
  förbjudet att betala jordarrende med dagsverken eller andra naturaprest.
  Det var inte Amerika, som drog, inte industrierna, utan ”Laga skiftet”, som var orsaken. Torparna fick bli backstugusittare/daglönare. ”/ Kalle Bäck i häftet : ”Början till slutet” (1992) Men i Hälsingland fanns kanske få torp,(ca 1 tunnland/ 5000 kvm) jämfört med slättbygden, söderut, och väl varken stor-gods eller statare.Men säsongsarbetskraft, måste ju finnas även i Idenor, för jordbruket,men kanske skogsbruket, fisket, kunde ge utkomst. Annars var väl en stor barnaskara bra, men sågarna måste förstås skapat lönearbete, då från ca 1875.

 5. Fågelvik. permalink
  september 18, 2012 9:31 e m

  Men denna skruvade boll tar du inte, Yngve… Jag har förstås studerat dina förtjänstfulla böcker, om Idenor, men jag har inte funnit något, just nu, om den tidens ” socialförsäkringssystem.”

  Men det finns :Reglemente för ” Idenors sockens allmänna sjuk-och begrav-ningskassa (1888) + (1892), samt ” Saltviks och Enocksnäs Sjuk- och Be-grafningskassa ” (1904)+(1914) samt ” Saltviks och Enocksnäs Sjukkassa (understödsförening)” (1934) = (T.Klingman, O. Sundberg, H. Pertsson, K. Skoglund, S. Sivertsson = styrelse, samt i Saltvik, V. Östlund och K. Ling-man.) Som väl blev(?) blev ” Idenors erkända sjukkassa (1935), (G. Udén, O. Kvick, T. Lingman, Olof Eriksson, Olaus Larsson, bevittnad av Hilma Sundin, Ragnar Udén./ Denna utveckling kanske, sågverkens speciella väl ”icke-förlåtande” arbetsmiljö, påverkade.

  (Sen finns även intressanta lokalhistoriska boken: Essviksbygden berättar / Inger Söderberg, (1994)utg. Sundsvalls kulturnämnd)

 6. september 19, 2012 8:45 f m

  Hej Lorentzon!

  Tappade just Ditt förnamn, åldern tar ut sin rätt!!

  Det är ju drygt 20 år sedan jag plitade ned mitt amatörmässiga ”förstlingsverk” Idenorsboken. Tittade in i den nu och ser att jag skrev om ”Åldringsvård i Idenor” på sid 82 och om ”Arbetslöshet i Idenor” på sid 84.Protokollboken från nödhjälpskommitén ligger nog kvar här i högarna.

  Vi bor ju på min frus morfars båtsmanstorp som han fick 1886 som kronobåtsman och fick behålla efter ”afsked”. Torp byggt 1829 och en ”koföda”, två tunnland. Svärfar Per köpte loss marken av bönderna 1950 för 900:-. Du kan läsa om detta och flera torp i boken Hälsingerunor 2004. Stryk en nolla på tredje raden 4-600 skall det vara!

  Yngve

 7. Fågelvik. permalink
  september 19, 2012 2:10 e m

  Gott, tappa på…, uppgifterna om sjukkassor och understöd finns i en särskild bibliografi. Du känner väl till namnen, som jag uppgivit, är väl gamla profiler från trakten, då mera ägnat Saltviksområdet, sågarna, innan någon offentlig socialförsäkring fanns. Men som sagt åldrings- och nödhjälp, fanns förstås, kommunalt, kanske fri/kyrkan var engagerad även. Det vittnar om organisationsförmåga och initiativ, nödvändighet, samt solidaritet. Olaus Larsson (och Maria) kände jag till, övriga skymtar förbi i dina böcker bl.a.

 8. Fågelvik. permalink
  september 20, 2012 9:32 e m

  Men denna boll är nog otagbar….och tar sats från 1906…

  Ur tidningen Sågvärksarbetaren 1906 : (4) Oktober ) (organ för Sågvärksarbetarförbundet ) saxar vi följande: ” Från Hudiksvall rapportera Zetterling om sin agitation bland sågvärks-arbetarne i distriktet: ” Fredagen den 7 september reste jag till Forssa ångsåg, Näsviken
  – – -bildade avdelning på ett 20tal medlemmar.- – – Den 11 september afreste jag till Ströms bruk , möte vid den s.k. Sågtäckten. 12 september möte, utanför den nybyggda skolan vid Ströms bruk- – -Därefter styrde pr apostlahästar kurs på Stocka nya medlemmar till avd.- – –

  ”Nästa möte för förbundets räkning ägde rum i Saltvik söndagen den 30 september. Saltvik ligger vad arbetarerörelsens beträffar, sedan en längre tid tillbaka fullständigt, för fäfot, vadan jag ej hade stora förhoppningar på denna plats.Mötert utlystes påså sätt att vi läto trycka affiuscher, hvilka vi lade in i Hudiksvallsposten (stadens konservativa tidning, hvilken är den enda tidning som går ut till platsen ifråga), hvadan alla arbetare fingo varsin affisch.
  Kl. 12 middagen var den för mötet utsatta tiden, men jag fick ej hålla föredraget förr än vid half 1-tiden, på grund av att publiken icke vågade sig fram förr.

  Mötet som hölls vid en dansbana, blef emellertid besökt af en 70 a´80 personer, hvilket icke kan kallas dåligt, då hela arbetsstyrkan på platsen enligt uppgift ej skall belöpa sig till mycket öfver ett hundra personer. Mitt föredrag åhördes med stor uppmärksamhet och belönades med lifligt bifall. Jag ansåg det emellertid icke vara välbetänkt att då föreslå bild-andet af någon afdelning, utan föredrog att låta det gjorda utsädet gro till ett kommande tillfälle. Mitt intryck af denna lilla resa är att, de bästa utsikter finnas att få goda förbunds-afdelningar på de här besökta platserna, blott vi ej förtröttas med agitationsarbetet. ”

  Hudiksvall i oktober 1906
  Med partihälsning
  Thorvald Zetterling. (= dåv. socialdemokratiska arbetarepartiet)

 9. september 21, 2012 9:48 e m

  Intressant läsning! Hade besök av en gammal bekant idag, Åke Hammarstedt pensionerad lektor och fd kommunpolitiker S som berättade att han börjat skriva om arbetarrörelsens barndom i denna bygd. Tror att det var på uppdrag från något håll. Jag tipsade honom om detta inlägg!

 10. "Gubben Lorén V." permalink
  september 22, 2012 7:00 e m

  Gott Yngve, tänkte just det kan komma till nytta i någon historik. Annars vet jag att en släk-ting virkesmätare , som avled 1943, e. u. runan, var: – – – ” en av förgrundsmännen inom ” Idenors arbetarkommun” (s) samt anställd i Iggesunds bruk, en av de första medlem-marna i fackföreningen i Saltvik ”- – -” talade gjorde för Iggsunds .Bruk, skogstjm.,C.W. Bergengren, för avd.8, Sågverks, hr E. Swedlund, för arbetarekommunen, hr A. J. Anders-son, för kamraterna, fjärdingsman Udén, Hilding Persson, W. Östlund…

 11. Emil Bryngelsson permalink
  maj 6, 2016 9:13 e m

  Hej, jag, tillsammans med min sambo Sophia är från och med december -15 nya ägare till denna underbara gård, och då jag finner historia väldigt intressant, allra helst när det är något som man kan relatera till, så skulle jag hemskt gärna veta lite mer om vad som har hänt här genom åren.
  Finns det mer fakta än ovanstående att få tag på någonstans? Någon gammal bild vore ju ännu mer guld värt!
  Tack på förhand, Emil

 12. maj 7, 2016 8:24 f m

  Hej Emil!

  Grattis till drömhuset på Hamreänget!!

  Du skulle ju kunna ta kontakt med någon av systrarna Friberg som ju växte upp där på 40-talet! Till exempel Hedvig Olsson som bor på Reffelmansvägen i Hudik. Hon är hembygdsskribent och intresserad av gamla tider. Du hittar henne på Eniro.

  Själv bor jag ju i Storbyn och passerar Ert hus vid mina Saltviksrundor !

 13. november 12, 2017 9:59 e m

  Yngve.
  Vet du vilket år kartan är från?
  Ser flera byggnader som inte finns med och det vore intressant att få reda på om jag kan försöka årsbestämma längan vid ån hemma hos oss. Härbret vet jag är 1788 men det finns ej med på denna kartbild, inte heller längan eller varggropens långa vagnslider eller våra jordkällare. Flyttade på alla kartrullar igår så får nog ta och titta igenom dessa lite.
  Jag har ju även en äldre karta från 1750-taket fast på tyg. Ska ta och kika på den med.
  Men har du svaret kring denna kartbild så skulle det spara lite tid.

  Mvh Angelica

 14. november 13, 2017 11:06 f m

  Hej Angelica!

  Denna karta är från laga skiftet 1876. Ditt härbre finns nog bredvid pennan tror jag!

  Den gamla karta Du nämner är kanske den från 1768? Där finns bara gårdarna. De finns på Historiska kartor som Du kan söka på!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: