Skip to content

Idenors elektrifiering 1918

mars 3, 2016

Klicka på bilderna!!

El

Detta är första sidan på ett protokoll från dec. 1913 och som innebär starten av denna sockens inträde i en ny tid! Detta är en originalhandling från Erik Claessons arkiv som jag fick ”ärva” för några år sedan. Erik Claesson (f1860) var ägare till hemmanet Nybyn nr 1, kommunalstämmans ordförande, landstingsman mm. Här skriver han i egenskap av ordförande i Belysningskommittén.

Protokollet är förmodligen svårläst här så därför skriver jag ned dess kuriosa början:

”Bland de naturkrafter som den menskliga odlingen sökt tillgodogöra sig intager för närvarande den elektriska kraften otvivelaktigt den förnämsta platsen. Åskviggen eller blixten som våra förfäder af okunnighet ansågo som något aldeles öfvernaturligt har nutidens menniskor genom trägna forskningar lärt sig känna anledningen till. Blixtens ljus ledes nu i trådar för att upplysa menniskoboningar och den s.k. ström som ligger förborgad i åskans kraft blir mennskligheten till nytta genom att milslångt efter trådar af järn eller koppar öfverföra vattenfallskraft dit der sådan kraft ej finnes att få. Genom detta hafva orter kunnat erhålla bekvämligheter som eljest aldrig skulle kunna hafva ernåtts.

Äfven vår lilla socken har förmånen af att beröras af en sådan ljusets och kraftens ledning sedan den några år tillbaka anlagda Ungerska kraftledningen kom till stånd.

Befolkningen i den närmast denna ledning liggande Wij by har också förstått att tillgodogöra sig såväl lyse som kraft deraf. Öfvertygad om nyttan och bekvämligheten af att äga detta har intresset hos många öfriga sockenbor blifvit väkt och önskan efter att erhålla samma bekvämligheter som Wij bys befolkning åtnjuter har man och man växt.

Till följd af detta påkallades ett sammanträde med för saken intresserade personer inom församlingensöndagen den 26 sistliden oktober (1913 mitt tillägg) efter den samma dag i sockenstugan hållna Oktoberstämman.

Å detta talrikt besökta sammanträde uttalades enhälligt önskan efter elektriskt ljus och kraft i socknen af hvilken anledning undertecknad erhöll i uppdrag att såsom komite, dels efterhöra om elektrisk kraft kunde erhållas från Ungerska bolaget i Arbrå varande kraftstation och dels om kraft kunde fås till hvilket pris, äfvensom att öfrigt göra utredning om kostnaden för en lednings anläggning genom socknen”

Sommaren 2015 511

Sommaren 2015 512

Ungerska bolaget ägt av Adolf UNGER, därav bolagsnamnet.

Kostnadskalkyl:

Sommaren 2015 513

Detta motsvarar idag ca 10 miljoner kronor.

Sommaren 2015 514

Nej, det blir för dyrt med koppartråd!!

Sommaren 2015 515

Men 1918 slår man till! 1:a världskriget var i sitt slutskede.

Sommaren 2015 516

I Idenorsboken kan man läsa Per Niklassons kommentar. Han deltog då som 16-åring i uppsättande av stolpar för ledningsdragning:

Sommaren 2015 517

I Hallabacken ser man stolparna!

hallen

I Hallabacken ser man dessutom den kolugn som bröderna Paul och Aron Ohlsson (Aron min far) byggde 1940! Eftersom jag är född där uppe i backen är det med viss nostalgi som jag betraktar detta kort.

el-3

Ovanstående berättade Martin Sundström från Överberge för dåvarande Vikbon Karl Gustaf Broman 1986.

el-4

Den 10 januari 1919 inspekterade ingenjör Larsson installationerna hos sockenskrivaren Erik Udén i Ulfsta. Två dagar senare kom bonden Alfred Sundén från Sund och ville ha betalt för elen!

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: