Skip to content

De första fritidshusen o området Lövudden till Uröudden (Mellanbyn mm.)

oktober 11, 2016

Klicka på bilderna!!

OBS! Detta är ett koncept för bearbetning!

dsc00301

Detta är en av de tidiga stugorna på Storviksudden! Efterlyser dylika kort!!

sommaren-2015-976

Karta från förra sekelskiftet.

sommaren-2015-974

Nutida karta över området.

sommaren-2015-975

Markerade tidiga stugor skall dokumenteras. Vem byggde och när? Och nuvarande ägare till dessa. Övriga kustnära stugor längs Idenors vikar och fjärdar finns beskrivna i skrifterna ”Från flydda tiders Idenor del 1-8.

Jag kommer att skriva in uppgifter i den takt de kommer på mitt bord. Här finns sedan möjlighet till kommentarer och rättelser så att vi kommer så nära ”sanningen” som möjligt. (Mejla gärna aronsson2@msn.com). Bilder på stugorna ju kan scannas in här mottages med tacksamhet!

Jag har tre ”sakkunniga” med många års kunskap om området som diskussionspartners, Åke Hallén, Bengt-Göran Nordin och Helge Eriksson.

dsc00267

Vi börjar vid Strandviken.

1

Denna stuga på Strandviksvägen 45 byggdes av Aarne Wäliaho på tidigt 1960-tal. Den övertogs av sonen Aarne Johani Häggblom (tidigare Wäliaho) och hans syskon. Nästa ägare Häggbloms barn Jeanette Backlund och James Smidt. De sålde till nuvarande ägare Per och Eva Fagerlund 2013. (Uppgifter från Jeanette Backlund i Forsa).

Fastigheten styckades av från Mellanbyn 7:2 1997-10-07. Tidigare arrende till Sundberg i Maln.

dsc00268

2

Den första stugan på denna tomt, Badviksvägen 11, byggdes av Bertil och Anna Sundberg 1946. Bertil var son till markägare Anna och Albin Sundberg. Stugan kom sedan att ägas av den omgifta Anna nu med efternamnet Andersson till dess att den såldes till nuvarande ägare David Joakim Eriksson 1999. Han har byggt en ny villa på platsen.

Denna fastighet styckades av från Mellanbyn 7:2 1985-07-10.

dsc00269

3

Här på Badviksvägen 9 byggde Karl Andersson på 1960-talet. Sedan övertogs den som gåva 1989 av sonen Curt-Ove Andersson som fortfarande äger stugan.

Avstyckning från Mellanbyn 7:2 1985-07-10.

dsc00270

4

Den första stugan på Badviksvägen 7  byggdes 1964 av Sven Åke Åkerlund. Han skrev nyttjanderättsavtal på 49 år med Anna och Albin Sundberg. Åkerlund sålde till AB Fritidsbyar 1970-03-25. Stugan köptes 1983-04-20 av Per Åke och Margareta Anette Hedman från Delsbohus. De byggde nytt. Efter mannens bortgång står Anette idag som ensam ägare till huset.

Fastigheten styckades av från Mellanbyn 7:2 1985-07-10.

dsc00271

5

Här på Badviksvägen 5 stod tidigt en liten fiskestuga sägs det. Men kan ju anta att den ägdes av markägaren till hemmanet Mellanbyn 7:2.

Den förste ägaren till det vid laga skiftet hit till Maln utflyttade hemman var Erik Larsson f. 1830. Både hans fru Margareta och dotter dog i spetälska. Först frun och sedan dottern Catharina f 1864 som dog i 40-årsåldern vid en båtfärd med fadern från deras fiskestuga på Grisselskär hem till Mellanbyn. Var de landade i Mellanbyn vet jag inte men det är ju fullt tänkbart att det var just här. Senare ägare till detta hemman är Wixner, Konsul Lindberg, Johansson och Sundberg.

Den gamla stuga som ännu står kvar byggdes 1956 av Sievert och Signe Svensson. Den övertogs av Signes son Kurt Hedman 1972 och sedan av dennes son Jan Hedman. Han sålde till Marku Johannes Pesämaa och Liz Maria Thelin 2015-09-14. De har byggt ett nytt hus på tomten. (Uppgifter från bl.a. Jans fru Jill Åkerblom).

Avstyckning från Mellanbyn 7:2 1997-10-07.

dsc00272

6

Obs! Fastigheterna 6 – 10 stämmer inte med markeringarna på kartan här ovan!

Detta område vid badviken tillhör nu Malens Samfällighetsförening. Här låg tidigare två stugor och ett uthus som löstes in. En stuga ägdes av Ernst Martin och Endes Henrika Margareta Friberg och efter makens död 1976 av Endes. Den andra stugan ägdes av Torbjörn och Inger Kjällberg. Också denna stuga köptes senare av Endes Friberg  fram till att den övertogs av John Persson som byggde till ett förråd.

sommaren-2015-1245

Till vänster på detta foto över Holmsten-Schillings hus ser man en av de gamla rivan stugorna.

Här står nu en ny villa ägd av John Perssons sondotter Ingela Whilner och Jonny Wihlner.

dsc00274

 

7

Svartuddevägen 32 ägs av Sven Erik Holmsten och Sylvia Irene Schilling. Holmsten var byggföretaget Skanskas projektledare vid projekteringen av fritidsområdet under 1980-talet. Han var då den förste som köpte en tomt, nämligen granntomten norr om denna. Där byggde han 1980 det hus som hans dotter nu äger.

Denna tomt styckades av från Mellanbyn 7:2 1984-06-04. Holmsten köpte den av Werneman 1999. Denne hade köpt den från Delsbohus men inte bebyggt den. Nuvarande hus byggde Holmstens år 2000.

dsc00278

8

Svartuddevägen 34 ägs sedan 2008-04-03 av Annette Margareta Holmsten. Se ovan.

dsc00277

9

Svartuddevägen 36 är avstyckad från Mellanbyn 7:2 1980-03-24. Den köptes av nuvarande ägare Eva Margareta och Hans Edvin Johansson 1981-05-15.

dsc00276

10

Svartuddevägen 38 är avstyckad från Mellanbyn 7:2 1980-03-24. Köpt 2014-06-05 av nuvarande ägare Stig Tommy Ersgård.  Byggd på tidigt 1980-tal och då ägd av Bo Johansson 1/3, Margareta Johansson 1/3 och Lars Johansson 1/3.

dsc00275

dsc00279

Nybyggen på gång på Svartudden!

11

Svartuddevägen 49 bebyggdes enligt uppgift först av en Seimer Forsberg bl.a. med rivningsvirke från den gamla kiosken på Södra vägen, mitt emot Forsbergs livsmedel. Nästa ägare var Helge Gullsby som i mitten av 1960-talet sålde stugan till Erik och Margit Westerholm. 1997-10-27 köpte sonen Bo Enar Westerholm och Barbro Marianne Svedin stugan och byggde nytt. Tomten är avstyckad samma år från Mellanbyn 7:2.

dsc00280

12

Svartuddevägen 37, avstyckad från Mellanbyn 7:2 1980-03-24. Första stugan byggdes av Kurt och Iris Andersson på 1950-talet men den övertogs sedan av deras döttrar. År 1988 köpte dottern Inger Anette Åberg halva fastigheten och sedan 2002 äger hon hela.

dsc00324

13

Svartuddevägen 31, avstyckad från Mellanbyn 7:2 1980-03-24. Stugan ägs sedan 1997-01-15 av fyra syskon Werneman, Charlotta, Atte, Peter och Elisabeth.

De gamla små stugorna köptes 1980 av en man med namnet Rese. Marken där huvudbyggnaden ligger köptes till senare. (Bland gamla figurerar namnet Tant Sara och Forsberg på denna tomt! Det klarnar nog en dag!)

dsc00325

 

STORSTENSÖREN

Ön låg ju på en av böndernas allmänningar och till dem skulle betalas arrende varje år. I boken ser man att arrendet på 1920-talet var fem kronor per år för att 1967 ha ökat till fyrtio kronor.

dsc00286

dsc00287

dsc00288

Den första stugan på ön byggdes av brandmästare Gustaf Nilsson 1926 (ev1925) och 1929 finns både Elis Hallén och Anders (Andreas) Jonsson namngivna i arrendeboken. 1932 betalar Elis Hallén för två tomter på ön och 1938 finns även sonen Georg Hallén namngiven där.

14

Storstensören 6,8. Mellanbyn 7:120, avstyckad från Mellanbyn s1 1997-09-02. Den första stugan på denna tomt byggd av Georg Hallén 1932.

Stugan ägs idag av sonsonen Mats Erik Hallén som tog över i början av 1990-talet.

dsc00315

15

Storstensören 7.9. Mellanbyn 7:119,  avstyckad från Mellanbyn s1 1997-09-o2. Stugan byggdes av Karl Elis Hallén 1929. Den övertogs av sonen Ingemar och Elsy Marie Hallén. Nu ägs den sedan 2012-03-13 av döttrarna Eva Christina och Maria Elisabeth Hallén.

dsc00316

dsc00317

16

Storstensören 3. Mellanbyn /:121, avstyckad från Mellanbyn s1 1997-09-02. Detta är den första stugan på ön byggd av brandmästare Gustaf Nilsson 1926 (ev 1925). Dottern Märta byggde egen stuga på tomten. Efter hennes bortgång såldes stugorna.

Stugan ägs sedan 2015-06-06 av Bernt Thomas Törnros.

dsc00314

17

Storstensören 5. Mellanbyn 7:118,  avstyckad från Mellanbyn s1 1997-09-02.  Stugan byggdes 1928 av Anders (Andreas) Jonsson. Sedan följde sonen Holger Jonsson, sonsonen Kjell Jonsson fram till dagens ägare sonsonsonen Hans Jonas Jonsson som övertog den 2009-03-16!

dsc00318

18

Mellanbyn 7:128. Svartuddevägen 19.  Den första bygnaden här var ett härbre hitfraktat från Dalarna och uppsatt av Anna-Lisa och Eric Widegren omkring 1955. 1958 övertogs det av Gunnar Winqvist som 19XX sålde det till Thomas Asplund. Asplunds har sedan byggt två nya hus på samma tomt.

dsc00289

18

Mellanbyn 7:115, Örvägen 7, avstyckad från Mellanbyn 7:2 1987-04-03. Första stugan byggd i mitten av 1940-talet av Markus Sjöblom som kom från Finland till Sverige i fiskebåt under kriget. (Detta enligt Bengt Göran Nordin). Senare ägare Karl Nyberg. Stugan flyttades till granntomten (Se 19:1) och ett nytt hus byggdes 20XX av Per Ivar Lust(?)  som sedan 2007-09-20 äger huset tillsammans med sin son Erik Emanuel Lust.

dsc0031319

Bild kommer!

Gösta Andersson……………………….Scandurra…………………………….

19:1

Mellanbyn 7:108, Örvägen 9, avstyckad frånMellanbyn 7:2 1985-07-10. Stugan byggd på 1960-talet av John Nilsson. 1984-09-20 köpt av Nils Tage och Syster Ellen Öberg.

dsc00320

20

Mellanbyn 7:107, Örviksvägen 26, avstyckad från Mellanbyn 7:2 1985-07-10.Stugan byggd på 1950-talet av Valter Nordin bl.a. av en kiosk från Näsviken. 2000-11-30 övertogs den av sonen Bengt Göran Nordin och dottern Eva Carina Holmin.

Kort från 2016-10-19, notera det låga vattenståndet!!

dsc00329

21

Mellanbyn 7:106, Örviksvägen 34, avstyckad från Mellanbyn7:2 1985-07-10.Stugan byggdes av Yngve Lennart Karlsson 1985. Nästa ägare var Kjell och Kristina Mangseth. Den övertogs av sonen Alf Torsten Mangseth 2005-01-01.

dsc00326

22

Mellanbyn 7:116, Örviksvägen 38, avstyckad från Mellanbyn 7:2 1987-04-03. Stugan byggdes på 1960-talet av Yrjö Hiilosvuo. Sedan 2003-08-01 ägs den av Märtha Irene Marianne och John Erik Eriksson.

dsc00327

23

Mellanbyn 7:50, Örviksvägen 40, avstyckad från Mellanbyn 7:2, 1981-02-09. Nytt hus.

Sedan 2013-09-20 ägd av Urszula Lidia Bieniek.

dsc00328

(24)

Mellanbyn 5:9, Örviksv’ägen 41, avstyckad frånNederberge 5:1, 2011-09-21. Ägare sedan 2011-10-13 Jon Erik Johansson och Lisa Marie Näslund.

(25)

Mellanbyn 5:2, Örviken 1, avstyckad från Mellanbyn 5:1, 1946-12-20. 46115 kvm. Ägare sedan 2008-02-09 Joakim Emil Gustav Johansson och Josefin Terese Svedberg.

26

Nederberge 5:3, avstyckad 1973-11-22 från Nederberge 5:1. Den gamla stugan byggdes av en snickare Mickelsson på uppdrag av Erik Westling 1946-47. Sedan namnges en Frick som ägare omkring 1949-50 och därefter Hadar Jakobsson. År 1965 köptes den av Kerstin och Rune Zetterlund.

Nuvarande ägare år Zetterlunds dotter Anna Helena och hennes man Nils-Anders Zetterlund som köpte stugan 2000-06-21. De byggde nytt hus 2004.

dsc00290

27

Nederberge 5:1, Sven Åke Johanssons hemman på 1204145 kvm. Inskrivningsdag 1979-04-04.

28

Nederberge 5:4, avstyckad 1982-08-06 från Nederberge 5:1. Första stugan byggdes på 1930-talet av Elmer Gustaf Reinhold Gustafsson. Den övertogs sedan av sonen Kurt Gustafsson och hans fru Aina.

Stugan ägs sedan 1982-08-24 av döttrarna Anette Elisabeth Rollmar och Anna Elisabeth Gustafsson.

dsc00292

29

Nederberge 5:11, inskrivningsdag, hemmnet 1979-04-04. Ägare Sven Åke Johansson. Stugan ursprungligen byggd före 1950 enligt äldre stuggrannar, av Ivar Sandberg (1903-1978) boende i Idenors Sund. Året efter Sandbergs bortgång övertogs tomten av Sven Åke Johansson.

 

”Källare”.

30

Nederberge 5:5, avstyckad 1984-10-16 från Nederberge 5:1. Första stugan på Gallkoudden byggdes av Edvin Persson på 1940-talet. Sedan inom släkten via dottern Maj Persson och hennes man Åke Persson. Den ägdes sedan av en av deras söner Urban Persson som 1984-08-20 sålde den till Esa och Inger Berta Maj-Gun Wirkkala. De rev den gamla stugan och byggde nytt. Efter Esas bortgång ägs den nu av fru Wirkkala.

dsc00293

Här nedan familjen Perssons historia:

https://idenoraronsson.wordpress.com/2016/10/01/mellanbyns-fritidsomrade-kartlaggning-av-de-forsta-stugorna/

 

31

Nederberge 1:22, på Storviksudden 14. Inskrivningsdag för nyttjanderätt på 49 år 1967-08-30 till Gunnar Berglin.

sommaren-2015-978

Den första stugan är enligt uppgift byggd på 1930-talet av? 1967 fick Ingrid och Gunnar Berglin rätt till 49 års arrende på tomten. 1974 köps den av Ingrids bror Kurt Gustavsson. Avstyckad från Nederberge 1:7 1983-10-05.

Nuvarande ägare sedan 2014-10-04 är Klara Gunbritt och Hans Gunnar Magnusson.

dsc00294

32

Nederberge 1:26, Storviksudden 18. Inskrivningsdag för nyttjanderätt på 49 år 1967-08-16 till Thore Eriksson.

sommaren-2015-979

Avstyckad 1991-01-23. Stugan byggd 1946 av Inge Saxelin och sedan såld till Tore ”Skepparn” Eriksson.

Nuvarande ägare sedan 1990-07-13 är Per Erik Jonsvens Nilsson.

dsc00295

33

Nederberge 1:27, Storviksudden 22. Inskrivningsdag för nyttjanderätt på 49 år 1967-08-16.

sommaren-2015-980

Avstyckad från Nederberge 1:7 1991-01-23. Stugan byggd av Erik Ytterström.

Nuvarande ägare sedan 2010-05-03 är Sigrid Kristina och Lars Mikael Brolin.

dsc00296

34

Nederberge 1:31, Storviksudden 34. Inskrivningsdag för 49 års nyttjanderätt 1967-08-16.

sommaren-2015-981

Första stugan byggd av Holger Andersson i mitten av 1950-talet. Sedan 1999-10-19 ägd av dottern Gun Britt Irene Larsson och hennes man Bo Inge Larsson. De byggde nytt hus 2008.

Avstyckad från Nederberge 1:7 1990-10-01.

dsc00297

35

Nederberge 1:21, Storviksudden 24. Avstyckad 1982-12-30 från Nederberge 1:18. Inskrivningsdag för nyttjanderätt på 49 år 1968-01-17. Axstyckad 1982-12-30.

sommaren-2015-982

Den första stugan byggd ev 1936 av John Pettersson. Nuvarande ägare Nils Åke Moberg köpte den 1999-07-01.

dsc00298

36

Nederberge 1:29, Storviksudden 48. Avstyckad från Nederberge 1:18 1992-05-05. Inskrivningsdag för nyttjanderätt på 20 år till Ragnar Isidor Frisk 1962-07-04. Nyttjanderätt till Bengt Jonsson på 49 år 1968-05-02.

sommaren-2015-984

sommaren-2015-986

Enligt de uppgifter jag hittills snappat upp byggdes stugan av Sixten Bodin, nästa ägare var Ragnar Frisk, ”Svängis” Jonsson?, sedan Bengt ”Kea” Jonsson som 1992-03-10 sålde till Lars Tommy Bladin.

dsc00300

dsc00301

En pärla!! Efterlyser dylika kort på tidiga stugor!!

37

Nederberge 1:30, Storviksudden 52, Avstyckad från Nederberge 1:18 1992-05-05.  Stugan byggd av Sven Eriksson 19XX. Sedan åter till hemmansägaren Helge Eriksson som först hyrde ut den till Siv och Roland Pettersson. Sedan sålde han den till Kjell Bergqvist som sålde den till Gösta Strandell. Sedan 1992-03-12 ägs stugan av Jenny Evyline och Keijo Stefan Nyman.

dsc00302

38

Mellanbyn 4:22, Urövägen 25. Avstyckad från Mellanbyn 4:11 1996-02-08. Stugan byggd av August Berggren 19XX. Senare namnges en Norin. Nuvarande ägare Anders Gustav Bengtsson köpte den 1995-12-17.

dsc00321

39

Mellanbyn 4;21, Urövägen 21. Avstyckad från Mellanbyn 4:11 1993-06-22. Stugan byggd på 1930-talet, ev. 1934 av Sven Wiman. Köpt på 1940-talet av Gustaf Yggström och 1992-03-01 köpt av sonen Sven Erik Yggström.

dsc00323

40

Nederberge(?) 1:25, Urövägen 15. Avstyckad från M ellanbyn 3:8 (?) 1990-10-04. Nyttjanderätt på sommarstugetomt 1975-11-26 för Börje Rundqvist.

sommaren-2015-985

Stugan byggd 1975 av Börje Rundqvist, köpt av nuvarande ägare Gustaf Bertil och Mona Baggström 1997-07-03. Den gamla stugan flyttades till annan plats på Urö och ett nytt hus byggdes.

dsc00304

41

Mellanbyn 3:14, Urövägen 13. Avstyckad från Mellanbyn 3:4 1981-05-18. Stugan byggd av Tage Bäckström, sedan 2006-06-20 av sonen Hans Erik Bäckström.

dsc00303

forts följer……….

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: