Skip to content

Visvall 2

februari 8, 2017

Klicka på bilderna!!

Nedanstående ur Forsasonen Lennart Hagåsens fantastiska ortsnamnsbok från 2014.

sommaren-2015-1261

sommaren-2015-1258

sommaren-2015-1259

sommaren-2015-1260

Annonser

Idenors skytteförening

januari 10, 2017

Klicka på bilderna!!

sommaren-2015-1199Här är några av medlemmarna.

sommaren-2015-1195

I denna tävlingsliggare som svärfar Per Niklasson lämnade efter sig är verksamheten dokumenterad under en 10-års period från 21/11 1943 fram till 29/3 1953. De skjutbaneplatser som anges är, Vatäckten, Hällan, Vikarsjön, Melanbyn-Sebbersberg, Solberg, Solberg hos Bernhard Asp. Jag antar att det med Vikarsjön menas skjutbanan söder om Skumberg?

sommaren-2015-1196

sommaren-2015-1197

Här deltog även några kända Hudiksvallsbor bl.a. Rune Berglund, Olle Andersson, Sven Lexelius och Henry Engman.

sommaren-2015-1198

Sista skjutningen i boken. Man var indelad i olika klasser och här har även några då mycket unga men nu åldrade herrar inträtt. Kjell och Sören Molin och K.B.Asp. Vad käre K.B. sysslade med kan man undra? Tappat siktet?

dsc00395

En av de två telefonstationerna mellan skjutlinje och tavla som finns bevarade.

dsc00397

dsc00396

1944 sköt käre svärfar tydligen till sig en gammal polissabel!

Molins affär i Storbyn på 1920-talet.

januari 9, 2017

Klicka på bilderna!!

Jag fick en kassabok av Jan Molin som han fått efter sin farfar Lars Olof Molin som drev diversehandel i Storbyn. Bif. ett exempel från kunden Niklas Perssons i Hamre inköp 1928. Där man kan se att en liter bensin då kostade 32 öre. Vidare noteras två fat som förmodligen innehöll fotogen. Niklas hade både bil och traktor på den tiden.

Vidare en sammanställning på Molins fodringar till kunder år 1930. Summan av dessa var 4996,91 kr. Det motsvarar 153000:- i dagens penningvärde. Många i bygden kända namn på den listan.

Affären övertogs av en handlare Andersson sedan Molins flyttat till Hamre. Gården brann ned i början av 30-talet.

2017-01-20. Idag råkade jag se i svärfar Per Niklassons efterlämnade noteringar att Molins fd affär brann ned den 14 september 1931!

sommaren-2015-1240

På biblioteket fanns i HP nedanstående repotage från branden!

brand-5

brand-3

brand-6

På denna plats fanns sedan en kiosk som uppförts av Erhard Wilund men som senare ägdes av Linnea Hellgren.

sommaren-2015-1193

Linneas kiosk.

sommaren-2015-1192

På denna laga skifteskarta ser man gården i centrum (330).

dsc00389

sommaren-2015-1190

dsc00390

dsc00391

dsc00392

dsc00393

https://idenoraronsson.wordpress.com/2015/08/04/slakten-molin-i-idenor/   (Molin)

https://idenoraronsson.wordpress.com/2015/09/05/en-bok-om-idenor-sid-38-69-av-229/  (Sid 51-54 Niklas Persson)

 

Stugorna vid Idenors vikar och fjärdar. Bebyggelsehistoria.

december 18, 2016

Klicka på bilderna!

Idenors tidiga kustnära bebyggelse presenteras här i fem skrifter. Det började med små sommarstugor på 1920-talet. Nu har hela byar med fast boende etablerats på många håll.

Uppgifter om de första stugorna har jag fått muntligt från gamla, ofta nu bortgångna, nybyggare. Det skrevs ju inga köpehandlingar i begynnelsen. Man frågade, i bästa fall, om lov att bygga. Det hände ibland att stugan stod klar innan markägaren upptäckte den. Oftast kom man överens om ett arrende i efterhand. Senare köptes tomtmarken.

https://idenoraronsson.wordpress.com/2016/12/18/stugorna-fran-visvallsbacken-till-faskarsudden-2002/

https://idenoraronsson.wordpress.com/2016/12/16/stugorna-fran-stolpes-kanal-via-saltvik-fram-till-lovudden-ar-2006/

https://idenoraronsson.wordpress.com/2016/12/14/stugorna-vid-basfjard-ar-2000/

https://idenoraronsson.wordpress.com/2016/12/13/stugorna-fran-grisselskar-till-vintergatsbyn-ar-1999/

https://idenoraronsson.wordpress.com/2016/10/11/de-forsta-fritidshusen-o-omradet-lovudden-till-uroudden-mellanbyn-mm/

 

Stugorna från Visvallsbäcken till Fäskärsudden 2002.

december 18, 2016

Klicka på bilderna!!

Flydda tiders Idenor del 5.

sommaren-2015-1130

sommaren-2015-1131

sommaren-2015-1132

sommaren-2015-1133

sommaren-2015-1134

sommaren-2015-1135

sommaren-2015-1136

sommaren-2015-1137

sommaren-2015-1138

sommaren-2015-1139

sommaren-2015-1140

sommaren-2015-1141

sommaren-2015-1142

sommaren-2015-1143

sommaren-2015-1144

sommaren-2015-1145

sommaren-2015-1146

sommaren-2015-1147

sommaren-2015-1148

sommaren-2015-1149

sommaren-2015-1150

sommaren-2015-1151

sommaren-2015-1152

sommaren-2015-1153

sommaren-2015-1154

sommaren-2015-1155

sommaren-2015-1156

sommaren-2015-1157

sommaren-2015-1158

sommaren-2015-1159

sommaren-2015-1160

sommaren-2015-1161

sommaren-2015-1162

sommaren-2015-1163

sommaren-2015-1164

sommaren-2015-1166

sommaren-2015-1167

sommaren-2015-1168

sommaren-2015-1169

sommaren-2015-1170

sommaren-2015-1171

sommaren-2015-1172

ullberg-5

Dessa kort från stuga 49 (numera Dahlbergs) fick jag idag av Kenneth Ullberg (f1936) vars föräldrar ägde den åren 1942-1956. 60 år har gått och han bor sedan länge i Linköping. Kenneth berättar att han fann en vattenåder vid stugan och grävde en brunn där. Det fanns en brunn tidigare på tomten som användes som ”kylskåp”!

sommaren-2015-1173

sommaren-2015-1174

sommaren-2015-1175

sommaren-2015-1176

Stugorna från Stolpes kanal via Saltvik fram till Lövudden, år 2006.

december 16, 2016

Klicka på bilderna!

Sid 12-33 ur ”Flydda tiders Idenor, del 7.

sommaren-2015-1105

sommaren-2015-1106

sommaren-2015-1107

sommaren-2015-1108

sommaren-2015-1109

sommaren-2015-1110

sommaren-2015-1111

sommaren-2015-1112

sommaren-2015-1113

sommaren-2015-1114

sommaren-2015-1115

sommaren-2015-1116

sommaren-2015-1117

sommaren-2015-1118

sommaren-2015-1119

sommaren-2015-1120

sommaren-2015-1121

sommaren-2015-1122

sommaren-2015-1123

sommaren-2015-1124

sommaren-2015-1125

sommaren-2015-1126

sommaren-2015-1127

sommaren-2015-1128

sommaren-2015-1129

Stugorna från Malmudden (Fågelvik) fram till Batteriudden år 2005.

december 14, 2016

Klicka på bilderna!

Sid 23-36 från ”Från flydda tiders Idenor, del 6”

sommaren-2015-1090

sommaren-2015-1091

sommaren-2015-1092

sommaren-2015-1093

sommaren-2015-1094

sommaren-2015-1095

sommaren-2015-1096

sommaren-2015-1097

sommaren-2015-1098

sommaren-2015-1099

sommaren-2015-1100

sommaren-2015-1101

sommaren-2015-1102

sommaren-2015-1103

sommaren-2015-1104

%d bloggare gillar detta: